Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 82

- Chi trả cổ tức lần 2 năm 2013 bằng tiền mặt là 7% (700 đồng/cổ phần);

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông là ngày 25/7/2014;

- Ngày chi trả cổ tức là ngày 15/8/2014;


Xin vui lòng xem file đính kèm
Nghị quyết HĐQT số 82

TAGS:
Xuất bản: 05/07/2014 09:13
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC