Previous
Next

Giới thiệu chung

Nhân lực

Công ty có hơn hai ngàn cán b CNV lao đng, trong đó s lao đng đã qua đào to chiếm t trng ch yếu (93,52%) trong cơ cu lao đng hin ti ca Công ty. Đi ngũ chuyên viên, cán b k thut ca Công ty đã thc hin nhiu hp đng đào to cán b vn hành, qun lý k thut cho các nhà máy nhit đin chy than khác.

 Trình độ

Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

Trình độ trên đại học

4

0,19

Trình độ Đại học

279

12,92

Trình độ Cao đẳng, trung cấp

454

21,02

Công nhân kỹ thuật bậc 7/7

57

2,64

Công nhân kỹ thuật

1.225

56,76

Lao động phổ thông

140

6,48

Tổng số

2.159

100


 

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 22/11/2007 09:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC