Previous
Next

Tin PPC

Ông Nguyễn Văn Quyên là người đại diện theo pháp luật của PPC

Theo quyết định số 4343/QĐ-PPC ngày 27/9/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Giao ông Nguyễn Văn Quyên, sinh năm 1960, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/9/2019
CBTT chi tiết QĐ 4343

TAGS:
Xuất bản: 28/08/2019 02:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC