Previous
Next

Tin PPC

PPC: HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH 2019

Thực hiện hợp đồng Mua bán điện giữa Tập đoàn điện lực Việt Nam và Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Hội đồng quản trị Công ty giao. Theo đó, sản lượng điện kế hoạch bán cho EVN năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là 5.273,7 triệu kWh điện, lợi nhuận sản xuất điện kế hoạch là 554,68 tỷ đồng.

Vào 07 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2019, tổng sản lượng điện bán cho EVN của hai nhà máy PL1 và PL2 đã cán mốc kế hoạch 5.273,7 triệu kWh. Đến hết ngày 21/12/2019, tổng sản lượng điện bán cho EVN năm 2019 đạt 5.288,9 triệu kWh. Theo tổng hợp số liệu báo cáo thị trường điện của Công ty, đến hết tháng 11 năm 2019, tổng lợi nhuận sản xuất điện (trước thuế) đạt 852,26 tỷ đồng. Ước tổng sản lượng điện sản xuất năm 2019 đạt trên 6 tỷ kWh, sản lượng điện bán cho EVN đạt trên 5,4 tỷ kWh và tổng lợi nhuận sản xuất điện năm 2019 ước đạt trên 900 tỷ đồng.

Năm 2018, sản lượng điện PPC bán cho EVN là 5.089,97 triệu kWh, tổng lợi nhuận đạt 1.407,87 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sản xuất điện là 1.053,31 tỷ đồng, cổ tức chi trả cho cổ đông đạt 27%.

Năm 2019, trải qua nhiều khó khăn do hệ thống thiết bị của Nhà máy 1 đã cũ, hết vòng đời kinh tế (đưa vào vận hành thương mại từ 1983), với sự cố gắng của tập thể cán bộ, CNVLĐ, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.


Tin bài: NLT

TAGS:
Xuất bản: 21/12/2019 11:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC