Previous
Next

Thị trường điện

PPC: HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SXKD ĐIỆN 2019

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂM 2019:
Sản lượng đầu cực: 6.056.260.999 kWh điện, vượt 3,6% kế hoạch năm.
Sản lượng thương phẩm (bán): 5.507.944.943 kWh điện, vượt 4,4% kế hoạch năm.
Doanh thu điện năng (ước đạt): 7.150 tỷ đồng.
Lợi nhuận SXĐ (ước đạt): 900 tỷ đồng (trước thuế)

SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT CỦA NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI TỪ 1983 ĐẾN 2019


Tin từ NLT

TAGS:
Xuất bản: 01/01/2020 01:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC