Previous
Next

Tin PPC

PPC: SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2016

Ngày 24 tháng 2 năm 2016 tại hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại,hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoach năm 2016 đã được long trọng tổ chức với sự có mặt của lãnh đạo Tổng Công ty phát điện 2, Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị và người lao động trong Công ty.

Hội nghị đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của Ban điều hành và tập thể người lao động trong Công ty. Năm 2015 Công ty đã đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống với chi phí sản xuất hợp lý, tăng được lợi nhuận cho Công ty từ thị trường điện. Nhìn chung các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đều đạt và tốt hơn so với kế hoạch đặt ra, cụ thể:

Năm 2015 Công ty đã sản xuất được 6.298,25 triệu kWh đạt 102,08% kế hoạch năm, giảm 0,11% so với năm 2014 Trong đó:

+ Dây chuyền 1: 2.407,08 triệu kWh đạt 103,22 % kế hoạch, tăng 4,35 % so với năm 2014.

+ Dây chuyền 2: 3.891,17 triệu kWh đạt 101,39 % kế hoạch, giảm 2,68 % so với năm 2014.

- Sản lượng điện bán : 5.711,65 triệu Kwh đạt 102,31 % kế hoạch, tăng 0,3 % so với năm 2014, Trong đó:

+ Dây chuyền 1: 2.157,48 triệu kWh đạt 102,97 % kế hoạch, tăng 4,64 % so với năm 2014.

+ Dây chuyền 2: 3.554,17 triệu kWh đạt 101,91 % kế hoạch, giảm 2,17 % so với năm 2014.

Sản lượng điện sản xuất năm 2015 vượt kế hoạch 2,08 % do phần lớn thời gian từ Quý 1 và quý 2 Năm 2015, tận dụng nhu cầu phụ tải của hệ thống điện cao nên các tổ máy của Công ty đã phát được sản lượng cao, tận dụng lợi thế có than dự trữ lúc mưa ngập các mỏ than không cung cấp được than cho các nhà máy điện và tận dụng thời gian không SCL được các tổ máy Công ty đã phát thêm được sản lượng đáng kể.

Sản lượng điện sản xuất năm 2015 thấp hơn so với năm 2014 nhưng điện bán cho EVN lại cao hơn so với năm 2014, do tỷ lệ điện tự dùng năm 2015 thấp hơn so với năm 2014 và do năm 2015 điện tự dùng lấy từ lưới về không bù trừ trực tiếp vào sản lượng điện bán như năm 2014.

Các chỉ tiêu kỹ thuật như suất hao than và suất hao dầu kèm đạt so với kế hoạch đặt ra và đều tốt hơn so với năm 2014 là do quản lý kỹ thuật có nhiều tiến bộ và các đơn vị vận hành đã nỗ lực phấn đấu cho các tổ máy phát điện ổn định, thực hiện tốt phương thức sản xuất, giảm sự cố bất thường, khi sự cố thì khắc phục nhanh. Công tác quản trị nội bộ luôn được quan tâm toàn diện, tập thể người lao động có ý thức trong việc thực hiện triết giảm chi phí trong sản xuất.

Công ty đã chủ động xử lý thông tin thị trường, phụ tải hệ thống, các nguồn phát và tình trạng thiết bị của các tổ máy để lập bản chào, đảm bảo sản lượng kế hoạch, gia tăng doanh thu cho Công ty; Tính toán, dự báo phụ tải và tình hình thực tế thiết bị để lập kế hoạch vận hành, lập lịch sửa chữa phù hợp nhằm cung cấp sản lượng cao với giá tốt nhất góp phần ổn định hệ thống và tăng lợi nhuận cho Công ty;

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 8.002,05 tỷ đồng đạt 101,86% so với kế hoạch.Tổng chi phí sản xuất kinh doanh năm 2015 là: 7.435,92 tỷ đồng bằng 104,06% kế hoạch năm.

Lợi nhuận năm 2015 đạt 566,13 tỷ đồng đạt 79,69% kế hoạch năm và bằng 43,86% năm 2014. Lợi nhuận năm 2015 bị ảnh hưởng mạnh bởi hai yếu tố là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh điện và lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

Do chi phí cho sản xuất điện giảm mạnh, nên lợi nhuận từ SXKD điện đạt 712,26 tỷ đồng đạt 252,37 % kế hoạch năm và 336,65 % so với năm 2014.

Do tỷ giá giữa JPY với VNĐ tăng trên 7% so với cuối năm 2014, nên lỗ chênh lệch tỷ giá 283 tỷ đồng, làm tăng chi phí tài chính trong kỳ, do đó hoạt động tài chính bị lỗ.

Năm 2015, Theo kế hoạch Công ty sẽ tiến hành Trung tu các tổ máy số 2, số 4 và số 6, tính đến 31/12/2015 Công ty chỉ hoàn thành trung tu được tổ máy 6, còn tổ máy số 2 và số 4 không thực hiện được, do các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị không kịp thời gian để dừng tổ máy trung tu và không lựa chọn được nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công.

Hiện nay, Công ty đã thành lập Ban quản lý dự án nâng cấp dây chuyền 1 và tiến hành công việc lập báo cáo khả thi và mời tư vấn thiết kế.

Công ty đã đã định biên lại số lượng lao động cho từng vị trí sản xuất, công tác và lấy đó làm căn cứ để tuyển dụng, điều động, bố trí công việc hợp lý. Số lao động thực tế sử dụng bình quân ít hơn năm trước. Đây là kết quả của việc bố trí, sắp xếp lại công việc, nhằm tiến tới sử dụng một cách hiệu quả nhất nguồn nhân lực hiện có. Tình trạng thiếu hụt lao động do số người lao động ở cùng bộ phận đến tuổi nghỉ hưu tăng (các đơn vị VH1, ĐKN,..); công tác đào tạo chuyển đổi vị trí gặp nhiều khó khăn do người lao động cao tuổi không có nhu cầu đào tạo nâng cao hoặc không còn đủ thời gian lao động để bố trí đào tạo chức danh khác. Trong khi đó công tác tuyển dụng lao động cũng như công tác đào tạo công nhân mới chưa đáp ứng kịp thời.

Công ty đã mạnh dạn bổ nhiệm những cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng vào các vị trí quản lý, qua đó, đào tạo, bồi dưỡng họ trở thành cán bộ nguồn cho các vị trí cao hơn trong tương lai.

Thu nhập bình quân và đời sống của NLĐ được đảm bảo.

Năng suất lao động bình quân tính theo sản lượng điện xuất tuyến tăng là do sản lượng điện tăng và số lao động giảm. Tuy nhiên, công suất thiết kế của nhà máy là cố định, sản lượng không thể phát tăng vượt quá công suất lắp đặt, đồng thời số lượng lao động cũng chỉ có thể giảm đến một mức nhất định do vậy để tăng năng suất lao động trong những năm tiếp theo và đến năm 2020 đạt 4,8 triệu kWh/người cần phải có những giải pháp tích cực.

Phát huy thành tích đạt được năm 2015, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2016 với phương châm ổn định, hiệu quả và kinh tế. Các mục tiêu dự kiến cụ thể như sau:

- Sản xuất được 5.920,34 triệu kWh.

Trong đó:
+ Dây chuyền 1 : 2.438,32 triệu kWh

+ Dây chuyền 2 : 3.482,03 triệu kWh

- Điện năng bán cho EVN : 5.315,24 triệu kWh

Trong đó:

+ Dây chuyền 1 : 2.164,00 triệu kWh

+ Dây chuyền 2 : 3.151,24 triệu kWh

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được xây dựng một cách cụ thể để trình đại hội cổ đông dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 4 năm 2016 thông qua, hứa hẹn một năm sản xuất kinh doanh đầy thắng lợi.

 

TAGS:
Xuất bản: 25/02/2016 07:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC