Previous
Next

Tin PPC

PPC: Tạm ứng cổ tức 2019

PPC: Nghi quyết HĐQT số 171/NQ-PPC ngày 05/12/2019  về việc Tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
Tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%
Chốt danh sách thực hiện quyền ngày 23/12/2019 và thanh toán tiền tạm ứng cổ tức vào  10/01/2020


Chi tiết xem file đính kèm:  1. Nghị Quyết số 171.PDF
2. Thông báo ngày đăng ký

TAGS:
Xuất bản: 05/12/2019 02:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC