Previous
Next

Công bố thông tin

PPC: Thông báo ngày đăng ký thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Cập nhật thông tin mới:
Ngày đăng ký cuối cùng 09/3/2020
Mã cổ phiếu: PPC. 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết 
Quyền tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/3/2020
Thời gian: 08 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 2020
Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
Xin vui lòng xem file đính kèm:
Nghị quyết 178 NQ178.PDF
Công bố thông tin: Công bố thông tin.PDF
Thông báo: TB 829.pdf
----------------------
(Thông tin cập nhật: theo văn bản bản 178)
Ngày 13 tháng 2 năm 2020, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại có thông báo số 767/TB-PPC về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Theo đó:
Ngày đăng ký cuối cùng 28/2/2020
Mã cổ phiếu: PPC. 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
Quyền tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 30/3/2020
Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương


(Xin vui lòng xem file đính kèm:
Nghị quyết HĐQT: NQ176.PDF
Thông báo 767.PDF

TAGS:
Xuất bản: 13/02/2020 08:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC