Previous
Next

Thông tin đấu thầu

PPC: Thông báo tổ chức đấu giá tài sản

Thông tin về tài sản bán đấu giá:

- Sắt thép phế liệu thu hồi các loại:       156.700 kg

- Vòng bi thu hồi các loại:                         1.200 kg

- Đồng phế liệu các loại:                          2.600 kg

- Băng tải cũ thu hồi:                               1.200 m2

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 547.990.000VNĐ (Năm trăm bốn mươi bẩy triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
CHI TIẾT XEM TRONG FILE ĐÍNH KÈM

TAGS:
Xuất bản: 03/12/2019 04:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC