Previous
Next

Công bố thông tin

PPC: Tổng giám đốc Phạm Văn Thư nghỉ hưu từ 01/9/2019

Nghị quyết số 165/NQ-PPC ngày 23/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua các nội dung:
- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Văn Thư từ ngày 01/9/2019 để nghỉ hưu theo chế độ.
- Giao ông Nguyễn Văn Quyên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ ngày 01/9/2019.

Ông Phạm Văn Thư sinh 8/1959, làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ năm 5/2013, đồng thời là người đại diện 30% vốn nhà nước của Tổng Công ty phát điện 2 tại Công ty.
Ông Nguyễn Văn Quyên, sinh 3/1960, là ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ tháng 7/2014 đến nay


TAGS:
Xuất bản: 23/08/2019 06:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC