Previous
Next

Tin PPC

TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Nhằm tuyên truyền vận động Người lao động trong Công ty thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm bắt được các văn bản, quy định của pháp luật, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12 năm 2016, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức Hội nghị tập huấn Chính sách Pháp luật cho toàn thể Cán bộ, công nhân viên Công ty.


Tại Hội nghị các học viên đã được các đồng chí cán bộ của Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương truyền đạt các nội dung của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật An toàn, Vệ sinh lao động và các nghị định hướng dẫn thi hành các nội dung của các luật. 

Thông qua lớp tập huấn giúp Cán bộ, công nhân viên Công ty được nâng cao kiến thức về pháp luật, hiểu rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân, từ đó nhận thức tốt hơn về vai trò trách nhiệm của mình và tổ chức đối với Công ty.

Xuân Kiên

 

TAGS:
Xuất bản: 29/12/2016 08:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC