Previous
Next

Tin PPC

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI HỆ THỐNG KPIs

Thẻ điểm cân bằng (BSC) và Chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) là hệ thống quản lý và đo lường hiệu quả trong hoạt động đánh giá năng lực nhân sự, phân tích khả năng đạt được mục tiêu của tổ chức.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2 về việc triển khai xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc, từ ngày 27/3 đến ngày 01/4 năm 2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã phối hợp với Công ty Cổ phần Proview tổ chức Khoá đào tạo Xây dựng bản đồ chiến lược, Thẻ điểm cân bằng (BSC), Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) cho 163 CBCNV là lãnh đạo quản lý gián tiếp và nhân viên chuyên môn nghiệp vụ của Công ty.  

Thông qua khoá đào tạo các học viên đã nắm được những kiến thức cơ bản về Bản đồ chiến lược, Thẻ điểm cân bằng và Hệ thống chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs) và được thực hành trên phần mềm Kpibsc.com. Đây là phần mềm được hoạt động trên nền Web, tích hợp trên một nền tảng tổng thể trong môi trường điện toán đám mây, phù hợp với mọi loại hình quy mô, nghiệp vụ, dễ dàng xây dựng chiến lược, đo lường hiệu quả hoạt động kết hợp đánh giá thành tích bằng KPI theo mô hình BSC.


Trong thời gian tới, Công ty thành lập Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống KPIs, tiếp tục phối hợp với Proview để hoàn thiện Bản đồ chiến lược, Thẻ điểm cần bằng, Mục tiêu chiến lược từ cấp Công ty đến các Phòng, Phân xưởng và cá nhân. Phấn đấu hoàn thành và đưa hệ thống vào vận hành từ 01/5/2017 theo đúng tiến độ quy định của Tổng công ty.

Xuân Kiên

 

TAGS:
Xuất bản: 01/04/2017 05:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC