Previous
Next

Tin PPC

TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, DIỄN TẬP PCCC NĂM 2018

Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cho cán bộ công nhân viên về công tác phòng cháy, chữa cháy. Vừa qua, phòng Bảo vệ - Cứu hỏa phối hợp với các đơn vị trong Công ty tổ chức tuyên truyền và diễn tập phòng cháy, chữa cháy năm 2018.

Tại các buổi diễn tập, CBCNV được phổ biến các quy định của Luật phòng cháy và chữa cháy, một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy & cứu nạn, cứu hộ; các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy đối với cơ sơ; các nguyên tắc phòng cháy, chữa cháy; trách nhiệm về chữa cháy và tham gia chữa cháy. Ngoài ra, cán bộ công nhân viên được thực hiện diễn tập tại hiện trường, thực hành sử dụng thông thạo các phương tiện, dụng cụ cứu hỏa tại chỗ, các kỹ năng chiến thuật chữa cháy đội hình theo xe cứu hỏa, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy giả định…

 Thông qua công tác tuyên truyền, diễn tập định kỳ về công tác phòng cháy, chữa cháy đã giúp CBCNV nâng cao tinh thần cảnh giác, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và sẵn sàng chủ động ứng phó trước mọi tình huống xấu nhất.

Bùi Đình Phương - Đội trưởng PCCC

TAGS:
Xuất bản: 18/07/2018 03:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC