Previous
Next

Tin PPC

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP TẠI GENCO2

Từ ngày 06/02/2017, Tổng công ty Phát điện 2 và các đơn vị trong toàn GENCO2  bắt đầu thực hiện triển khai hệ thống ERP

1.     Phạm vi triển khai

- Tổng số điểm triển khai hệ thống giai đoạn 1: 14 điểm, bao gồm:

+ Tất cả các đơn vị thành viên (kể cả Cơ quan Tổng công ty và Kế toán ngành; không bao gồm Ban Điện 7 và Sông Bung 4).

- Tổng số điểm triển khai giai đoạn 2: 03 điểm, bao gồm:

+ 01 Công ty con của Phả Lại

+ 02 Công ty con của Thác Mơ

- Triển khai 10 phân hệ bao gồm: Phải trả (AP), phải thu (AR), tiền (CM), chi phí (CO), TSCĐ (FA), vật tư (INV), dự án (PM), mua hàng (PO), thuế (TA), tổng hợp (GL).

2. Thời gian thực hiện

Thời điểm bắt đầu triển khai hệ thống ERP từ ngày 06/02/2017. Các đơn vị bắt đầu thực hiện chuẩn hóa dữ liệu:

+ Thực hiện chuẩn hóa danh mục thiết lập.

+ Chuẩn hóa danh mục chuyển đổi.

+ Chốt số dư và chuẩn hóa số dư trên các Template.

Sau khi hoàn thiện việc chuẩn hóa và chốt số dư, các đơn vị sẽ thực hiện nhập dữ liệu chính thức.

Tham gia cùng các đơn vị trong GENCO2, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tham dự triển khai gồm các thành viên: Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kế toán vật tư, chuyên viên phòng kế hoạch vật tư và chuyên viên công nghệ thông tin với quyết tâm chuyển đổi thành công dữ liệu, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống để nhập dữ liệu chính thức trên hệ thống.
 Cán bộ Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tham dự triển khai hệ thống ERP tại Genco2

Đinh Thị Diễm Quỳnh

TAGS:
Xuất bản: 08/02/2017 08:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC