Previous
Next

Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

- Địa chỉ: Phường Phả Lại - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 03203.881.126   -    Fax: 03203.880.338

2. Tên dự án: Quản lý PCB tại Việt Nam.

3. Loại dự án:

- Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: “Gói thầu số 5 - Kho tại Phả Lại”.

6. Giá gói thầu: 2.172.404.000 VND

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5 - Kho tại Phả Lại.

- Tên dự án: Quản lý PCB tại Việt Nam.

- Nguồn vốn: World Bank (Ngân hàng Thế giới)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 8 năm 2014 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 343 - Phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Phường Phả Lại - Thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 03203.881.126  -  Fax: 03203.881.338.

- Giá bán 01 bộ HSMT : 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 343 - Phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Phường Phả Lại - Thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2014. 

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VND, (Bằng chữ : Ba mươi triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 15 phút (giờ Hà Nội), ngày 15   tháng 9 năm 2014 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian

File đính kèm: THÔNG BÁO MỜI THẦU SỐ 3879

TAGS:
Xuất bản: 11/08/2014 07:09
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC