Previous
Next

Cổ tức PPC

Thông báo trả cổ tức bằng tiền năm 2012

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% (1.000đồng/CP)

- Ngày thanh toán: 10/6/2013

- Cụ thể việc thanh toán như sau:

- Cổ đông đã lưu ký: Sẽ nhận tiền cổ tức tại Công ty chứng khoán cổ đông đó mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

- Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán và cổ đông có cổ phiếu PPC mở tại Công ty CP chứng khoán Tràng An:

Cổ đông có thể nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cụ thể:

+ Nhận cổ tức bằng tiền mặt: Vui lòng mang theo CMND tới phòng Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Phường Phả Lại - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

+ Nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông sẽ nhận tiền cổ tức qua chuyển khoản sau khi Công ty trừ thuế TNCN (5%) và phí chuyển tiền. Đề nghị Quý cổ đông hoàn thiện theo Mẫu xác nhận cổ tức có xác nhận của cơ quan nơi mình công tác hoặc nơi cư trú (mẫu kèm theo) và bản sao CMND của cổ đông về địa chỉ :

Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại - Phường Phả Lại - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Đinh Thị Diễm Quỳnh – Phòng TCKT - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Điện thoại: 0987.040.181

Trân trọng thông báo!
Mẫu xác nhận cổ tức

Tác giả: Theo: TCKT; Xuất bản: 05/06/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC