Previous
Next
PPC: Góp 24 tỷ vào EVN International PPC: Góp 24 tỷ vào EVN International

PPC góp 240 tỷ đồng tương đương với 24 triệu cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệvào EVN Quốc tế

Kế hoạch tổng thể

Theo dự tính mức tiêu thụ điện năng ở Việt Nam hàng năm tăng khoảng 16% -17%, năm 2007 và năm 2008 có nguy cơ thiếu điện do các nguồn điện dự kiến không đưa vào vận hành đúng tiến độ. So với các loại hình khác nhiệt điện than có giá thành rẻ, có sản lượng ổn...

Tổng quan về TTĐ Việt Nam

Tài liệu tham khảo về Thị trường điện Việt Nam cho các nhà máy Nhiệt điện Than

  • ALBUM PPC