Hội nghị chuyển giao và tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên

Thứ sáu - 15/09/2023 05:09 103 0
            Chiều 12/9/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, Thành ủy Thành phố Chí Linh và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyển giao Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại từ trực thuộc Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Hồ Ngọc - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Chí Linh và đồng chí Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên
Đồng chí Nguyễn Hồ Ngọc - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Chí Linh và đồng chí Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên
         Tham dự Hội nghị, Tỉnh ủy Hải Dương có đồng chí Nghiêm Xuân Đức - Phó Trưởng phòng Cơ sở đảng và đảng viên - Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thành ủy Thành phố Chí Linh có đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Hồ Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cùng các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và Đảng ủy phường Phả Lại.
          Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Viết Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy.
          Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn.
            Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2 có đồng chí Trần Phú Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng chí Trương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đồng chí Lê Quốc Vũ - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Tổng công ty.
            Đảng ủy CTCP Nhiệt điện Phả Lại có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Công ty; các đồng chí cấp ủy chi đảng bộ trực thuộc và các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ thuộc đảng bộ bộ phận.
          Về phía Đoàn thanh niên có đồng chí Dương Thái Anh - Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Phương Quốc Luyện - Bí thư Thành đoàn Chí Linh; đồng chí Trần Thị Cẩm Tú - Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Phát điện 2 cùng các đồng chí trong BCH Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.
          Triển khai thực hiện Quyết định số 884-QĐ/TU ngày 30/8/2023 của Tỉnh ủy Hải Dương về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên; Quyết định số 1487-QĐ/ĐUK ngày 07/9/2023 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Ngọc - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Chí Linh và đồng chí Trần Việt Anh - Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký biên bản bàn giao và tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và 378 đảng viên từ trực thuộc Thành ủy Chí Linh, tỉnh Hải Dương về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
         Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phương Quốc Luyện - Bí thư Thành đoàn Chí Linh và đồng chí Dương Thái Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký biên bản bàn giao và tiếp nhận Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại gồm 174 đoàn viên thuộc Thành đoàn Chí Linh về trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

       Đồng chí Phương Quốc Luyện - Bí thư Thành đoàn Chí Linh và đồng chí Dương Thái Anh - Bí thư Đoàn Thanh niên
                 Tập đoàn Điện lực Việt Nam ký biên bản bàn giao và tiếp nhận tổ chức Đoàn thanh niên và đoàn viên

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Chí Linh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương từ ngày đầu thành thành lập đến nay. Đồng chí đề nghị, dù Đảng bộ trực thuộc địa phương hoặc trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tiếp tục đồng hành cùng địa phương thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành phố, góp phần xây dựng thành phố Chí Linh phát triển, giàu mạnh.
                                    Đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND
                                                           Thành phố Chí Linh phát biểu tại Hội nghị

         Thay mặt Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy ghi nhận những đóng góp quan trọng của CTCP Nhiệt điện Phả Lại trong việc cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước và đời sống xã hội. Đồng chí đề nghị, sau khi chuyển về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2, thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng bộ CTCP Nhiệt điện Phả Lại sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, tham gia tích cực vào các hoạt động của chính quyền địa phương và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Tỉnh ủy Hải Dương và Thành ủy Chí Linh.
         Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực cam kết sẽ thống nhất chỉ đạo các tổ chức đảng, cấp ủy đơn vị trong Tập đoàn đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục thực hiện đầy đủ, có trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.             Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
           Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Diện - Bí thư Đảng ủy CTCP Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận, trong quá trình hơn 40 năm hoạt động hoạt động, Đảng ủy CTCP Nhiệt điện Phả Lại luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của huyện ủy Chí Linh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương và nay là Thành ủy Chí Linh, đã tạo điều kiện cho Đảng ủy CTCP Nhiệt điện Phả Lại luôn có định hướng, triển khai có hiệu quả, đã lãnh đạo, chỉ đạo CTCP Nhiệt điện Phả Lại và các đoàn thể chính trị thực hiện đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng chí đề nghị Thành ủy Chí Linh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất, chia sẻ, ủng hộ và tháo gỡ các khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của CTCP Nhiệt điện Phả Lại. Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty hứa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy của Tỉnh Hải Dương, Thành ủy Chí Linh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác bảo vệ an ninh quốc phòng, công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

                 Đồng chí Nguyễn Xuân Diện - Bí thư Đảng ủy CTCP Nhiệt điện Phả Lại phát biểu tại Hội ngh


                          Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các cấp chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị


                            Các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
                                                                                    Nguyễn Văn Kiên - Văn phòng Đảng ủy
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây