ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Thứ tư - 24/05/2023 05:35 1.133 0
        Sáng ngày 24/5/2023 tại trụ sở Công ty, Phường Phả Lại, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với sự tham dự của 48 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 281.268.485 cổ phần chiếm tỷ lệ: 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.
Chủ tọa điều hành Đại Hội
Chủ tọa điều hành Đại Hội
        Đại hội vinh dự đón tiếp các đại biểu của Tổng Công ty Phát điện 2: ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Trương Hoàng Vũ – TVHĐQT, Tổng Giám đốc, các ông TV HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn và đại diện các ban chức năng Tổng Công ty. Tham dự Đại hội còn có các ông Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và đại diện cổ đông của Công ty.
         
Năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 và tình hình chính trị trên thế giới khiến giá nguyên giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng giảm liên tục, khó lường… Công ty đã thực hiện chào giá và bám sát công tác thị trường điện để đảm bảo các tổ máy phát theo huy động công suất của hệ thống điện. Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng phương án vận hành sản xuất trên cơ sở củng cố tốt các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất và đảm bảo công suất phát tối đa khi hệ thống yêu cầu. Mặc dù, Công ty luôn cố gắng bám sát sản lượng phân bổ theo hợp đồng và huy động của hệ thống. Tuy nhiên, do hệ thống máy móc thiết bị của dây chuyền 1 đã cũ, tổ máy 6 thời gian sửa chữa S6 không đạt dự kiến, vì vậy, sản lượng điện sản xuất không đạt kế hoạch đề ra.
        Năm 2022, Công ty đã sử dụng nguồn tiền linh hoạt hợp lý, đáp ứng nhu cầu SXKD và tối đa hiệu quả sử dụng vốn. Do vậy, mặc dù sản lượng điện không đạt kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 558,63 tỷ đồng bằng 201,01%/KH năm 2022.
                                   Các cổ đông biểu quyết thông qua nội dung của Đại hội
        Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PPC thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 96% của các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2022 và dự kiến mức cổ tức năm 2023; Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2022; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023; Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023; Thông qua báo cáo của BKS; Thông qua báo cáo của HĐQT; Đại hội đồng cổ đông  giao cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2023 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được tổ chức.
        Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 PPC đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Xuân Dũng; Bầu bổ sung ông Mai Quốc Long, Kế toán trưởng EVNGENCO2 – Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại PPC là thành viên HĐQT PPC nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ chuyên trách, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với tổng số phiếu tán thành là 279.976.605 phiếu chiếm tỷ lệ 99,54%.
Một số chỉ tiêu quan trọng liên quan đến kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty được thông qua tại Đại hội như sau:
1.   Kết quả sản xuất điện năm 2022:
-       Sản lượng điện sản xuất: 3.194,44 triệu kWh.
-       Tổng doanh thu:     5.574,42 tỷ đồng.
-       Tổng chi phí: 5.015,79 tỷ đồng.
-       Tổng lợi nhuận trước thuế: 558,63 tỷ đồng.
-       Cổ tức 8% vốn điều lệ.
2.   Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:
-       Sản lượng điện sản xuất: 3.894,17 triệu kWh.
-       Tổng doanh thu: 5.948,97 tỷ đồng.
-       Tổng chi phí: 5.682,36 tỷ đồng.
-       Tổng lợi nhuận trước thuế: 266,61 tỷ đồng.
-       Cổ tức: 5% vốn điều lệ.

         Với đồng thuận và nhất trí cao, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đồng cổ đông là nguồn cổ vũ động viên cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững./.
Một số hình ảnh:

                                     Ông Nguyễn Xuân Diện Chủ tịch HĐQT PPC bỏ phiếu biểu quyết

                                              Cổ đông tham dự thảo luận tại Đại hội
                                        Lãnh đạo EVNGENCO2 và PPC chụp ảnh lưu niệm.
                                                            Bài viết: Diễm Quỳnh – Phòng TCKT
                                                                 Ảnh: Thu Trang – Phòng TCLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây