ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI NĂM 2021

Thứ sáu - 23/04/2021 08:51 4.290 0
          Ngày 23/4/2021, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 61 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 285.209.506 cổ phần chiếm tỷ lệ: 88,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI NĂM 2021
          Về dự Đại hội có Ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty phát điện 2, Ông Nguyễn Đình Hải – HĐTV, Ông Trần Văn Dư – Phó Tổng giám đốc cùng Đại diện các Ban thuộc Tổng công ty phát điện 2.

                                            Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch HĐQT chủ trì Đại hội
           Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 96%  của các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2020; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 202058,94% và dự kiến mức cổ tức năm 202115%; Thông qua mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020 và dự kiến năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021; Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty; Thông qua mô hình quản trị Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nghiệm kỳ 2021-2026; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
                                                             Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng quản trị Công ty gồm 04 thành viên: Ông Nguyễn Văn Thủy, ông Vũ Xuân Dũng, ông Nguyễn Quang Quyền và ông Lê Tuấn Hải. Tại phiên họp HĐQT đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Đại hội vui mừng thông báo Ông Nguyễn Văn Thủy tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên: Ông Quách Vĩnh Bình, ông Trần Anh Duy, ông Ngô Nguyên Đồng. Đại hội đã tín nhiệm bầu ông Trần Anh Duy là Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

                                   Cổ đông Trần Phú Thái  - Chủ tịch HĐTV – Tổng công ty phát điện 2 bỏ phiếu bầu tại Đại hội
                             Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội
          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Phú Thái – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 đã ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được năm 2020 của Công ty. Đồng thời, đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới của năm 2021, Công ty cần tập trung nguồn lực, đề cao vai trò của lãnh đạo Công ty để đưa ra các giải pháp kịp thời, hợp lý trong sản xuất điện, vận hành an toàn, hiệu quả nhằm đạt kế hoạch năm 2021 đã đề ra.
                                                                                                                        Diễm Quỳnh – Phòng TCKT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây