HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Thứ bảy - 15/01/2022 21:00 2.791 0
         Ngày 15/01/2022, tại Hải Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2021
Ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2021
          Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông ùngHufngTrương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đình Hải - thành viên Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Duy Lăng – Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, cùng các ông trong Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện lãnh đạo các Ban của Tổng công ty Phát điện 2. Đại biểu Công ty có ông Nguyễn Văn Thuỷ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc; ông Lê Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn và các ông, bà đại diện các đơn vị, đoàn thể.
                                                                                        Toàn cảnh Hội nghị
          Tại hội nghị, ông Vũ Xuân Dũng - Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; ông Lê Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo kết quả hoạt động công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
        Tổng hợp nội dung báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, sản lượng điện Công ty sản xuất được 2.965,62 triệu kWh, đạt 67,36% kế hoạch năm; tổng doanh thu 4.407,28 tỷ đồng, đạt 77,89% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 294,27 tỷ đồng, đạt 70,98% kế hoạch năm.
          Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài việc chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung, Công ty còn gặp những khó khăn nhất định trong sản xuất do hiệu suất các tổ máy thuộc dây chuyền 1 suy giảm, thiết bị xuống cấp. Trong năm, Công ty đã tích cực, chủ động tổ chức sản xuất bám sát sản lượng điện kế hoạch phân bổ theo hợp đồng và huy động của hệ thống. Tuy nhiên, ngoài việc các thiết bị của Dây chuyền 1 xuống cấp, suy giảm hiệu suất còn do một số tháng đầu năm hệ thống huy động thấp, Dây chuyền 2 ảnh hưởng sự cố khối 6, từ tháng 3/2021 không phát điện, khối 5 thực hiện đại tu vào những tháng cuối năm…  Những yếu tố đó đã tác động lớn đến sản lượng điện sản xuất của Công ty, dẫn đến việc sản lượng điện và doanh thu, lợi nhuận không đạt kế hoạch.
          Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu điện cho nền kinh tế thấp, nguồn cung năng lượng tái tạo lớn ảnh hưởng khả năng huy động của thị trường điện đối với PPC, Công ty xây dựng kế hoạch với một số chỉ tiêu chính: Sản lượng điện sản xuất 3.992,70 triệu kWh; tổng doanh thu 5199,08 tỷ; lợi nhuận trước thuế 313,37 tỷ đồng.
          Năm 2021, Công đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Phối hợp tuyên truyền, thực hiện tốt các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe người lao động. Trong năm, Công đoàn Công ty phối hợp tốt với chuyên môn phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm phối hợp giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Bên cạnh công tác chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, Công đoàn Công ty phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Một số hoạt động được thực hiện trong năm như: Tặng quà dịp Tết Nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hải Dương, trong thành phố Chí Linh và phường Phả Lại; tiếp tục chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội, Quỹ nhân đạo các cấp trong tỉnh, hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết; ủng hộ các Quỹ, các hoạt động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19…
           Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát điện 2 thông tin các sự kiện nổi bật của Tổng công ty đạt được trong năm 2021. Theo đó, Tổng công ty đã có những nỗ lực vượt bậc để chuyển đổi thành công và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/7/2021, bước đầu đã có những thành công nhất định và cơ bản ổn định theo mô hình mới. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, Tổng công ty đã có những giải pháp mang tính đột phá, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, điển hình là giải pháp "Xây dựng phần mềm quản trị sản xuất thông minh-Siemens XHQ”. Tổng công ty đã triển khai xây dựng EVNGENCO2 News, là một hình thức truyền thông mới của Tổng công ty, chuyển đổi từ báo viết sang báo hình, phù hợp với xu thế hiện nay…
          Đối với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, năm 2021 là năm đặc biệt khó khăn. Ngoài khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19, do phụ thuộc nhu cầu huy động phụ tải của hệ thống, Công ty còn xảy ra sự cố tổ máy S6, ảnh hưởng đến khả năng phát điện. Tuy vậy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã ghi nhận Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã từng bước khắc phục được khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Đại tu Tổ máy S5 đảm bảo tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; linh hoạt trong quản lý các nguồn vốn, góp phần đảm bảo lợi nhuận, sản xuất kinh doanh chung có lãi
          Bước sang năm 2022 dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, ông Trần Phú Thái yêu cầu Công ty cần tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, thủ tục để thực hiện sửa chữa tổ máy S6 đảm bảo tiến độ được giao và đảm bảo hiệu quả, chất lượng; Tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác chuyển đổi số, cụ thể hóa các nhiệm vụ do Tổng công ty giao; Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị để thay thế, sửa chữa, đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn, liên tục khi được hệ thống huy động; Quan tâm, đẩy mạnh các thủ tục trong công tác triển khai đầu tư xây dựng Dự án Nhiệt điện Phả Lại 3; Tập trung giải quyết các khó khăn, tồn đọng, tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống người lao động.
                           Ông Trần Phú Thái - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu tại hội nghị
           Phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty, ông Nguyễn Văn Thuỷ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng công ty. Tập thể CBCNV Công ty sẽ gắn bó, đoàn kết tập trung hoàn thành kế hoạch trọng tâm năm 2022, không ngừng nỗ lực, đổi mới trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Tổng công ty.
                            Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phát biểu tại Hội nghị
          Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, trao tặng Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2 cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.
                                                                                                                                   Nguyễn Văn Kiên - VPĐU
         Một số hình ảnh về biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác công đoàn năm 2021:


Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây