ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI NĂM 2022

Thứ năm - 23/06/2022 23:30 2.499 0
        Ngày 23/6/2022, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 46 Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 281.285.561 cổ phần chiếm tỷ lệ: 87,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PPC.
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
        Về dự Đại hội có ông Trần Phú Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 2, ông Trần Văn Dư – Phó Tổng giám đốc cùng đại diện các Ban thuộc Tổng công ty Phát điện 2.
                                                           Đoàn chủ tọa Đại hội
         Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PPC thông qua và biểu quyết với sự nhất trí trên 96% của các nội dung: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021; Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021 và dự kiến mức cổ tức năm 2022; Thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2021; Dự kiến mức lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2022; Phê chuẩn lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2022; Thông qua báo cáo của BKS; Thông qua báo cáo của HĐQT; Đại hội đồng cổ đông  giao cho HĐQT quyết định các vấn đề, nội dung phát sinh ngoài Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022 hoặc các vấn đề nội dung cấp bách cần triển khai thực hiện trước khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được tổ chức.
                                                      Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 PPC đã thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thủy; Bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc PPC - NĐDPV của EVNGENCO2 tại PPC thành viên HĐQT PPC nhiệm kỳ 2021-2026, làm việc theo chế độ không chuyên trách, giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc PPC và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Đại hội thông qua với 279.968.086 số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53%. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Duy; bầu bổ sung ông Lương Trường Luân, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVNGENCO2, Kiểm soát viên không chuyên trách nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội thông qua với 279.968.086 số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 99,53%.
                                              Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty ra mắt Đại hội
        Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Xuân Diện – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xác định năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với Công ty, hầu hết các chỉ tiêu dự kiến đều không đạt kế hoạch được giao. Tuy nhiên, Công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhất có thể kế hoạch SXKD năm 2021. Công tác quản trị, điều hành của Công ty phù hợp với diễn biến trong sản xuất kinh doanh; trách nhiệm của người lao động được nâng cao, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời đó là sự quan tâm của Tổng công ty Phát điện 2 và các cấp sát sao hơn. Dự kiến, năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Để khắc phục những tồn tại của năm 2021 và có giải pháp phù hợp với tình hình sản xuất điện năm 2022, Ban điều hành Công ty sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Một số hình ảnh tại Đại hội:
                                               Ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty
                              đọc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022

                               Ông Ngô Nguyên Đồng – Trưởng ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội
                                           Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
      Ông Nguyễn Xuân Diện - Chủ tịch HĐQT PPC tặng hoa ông Nguyễn Văn Thủy - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty
          Ông Nguyễn Xuân Diện - Chủ tịch HĐQT PPC tặng hoa ông Trần Anh Duy - nguyên thành viên Ban kiểm soát Công ty
                                    Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 Trần Phú Thái chúc mừng ông Nguyễn Hoàng Hải 
                                                           
là thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026
                      Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 Trần Phú Thái chúc mừng ông Lương Trường Luân
                                          là thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026

                                               Lãnh đạo EVNGENCO2 chụp ảnh lưu niệm chúc mừng Đại hội
                                                                                                   TG: Diễm Quỳnh - Phòng TCKT
                                                                                                   Ảnh: Thu Trang - P. TCLĐ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây